Hva har vi fått? Hva har vi mistet? Hva har pengene gjort med oss? Hva har skjedd bak gardinen, på kontoret? Hvor ble dugnadsånden av? Hva er egentlig gjennomsnittstemperaturen i det store rommet? Og hvorfor er alltid lageret rotete? Hvor mange ganger har doen gått tett? Er Kurant fremdeles kurant?

- invitasjon til å bidra ved utstillingen Kurant 4 1/2


///


Made for an exhibition celebrating the 4 1/2 anniversary for Kurant, an art space I co-founded in 2009.Hustavle                                                                                                                                         Domestic Decalogue

silke, håndsydde paljetter og perler, furugrein, steiner                        silk, hand sewn pearls and sequins, rocks, pine branch

ca 1,7 x 1,7 m                                                                                                                                       apx 1,7 x 1,7 m

2013                                                                                                                                                                   2013Oppsummering                                                                                                                                                Summary

tekst                                                                                                                                                             text piece

2013                                                                                                                                                                   2013