3 oppslag

 

Fra publikasjon utgitt i forbindelse med ustillingen Omveg Hjem på Kurant, 2011.

 

Andre bidragsytere: Margrethe Pettersen, Ane Elene Johansen, Frank Ludvigsen, Anemarte Bjørnseth, Geir Backe Altern, Nicolas Woche, Geir Tore Holm, Hanna Horsberg Hansen.

 

//

 

3 spreads

From a publication launched at the exhibition Omveg Hjem/Detour Back Home at Kurant, 2011.

Other contributors: Margrethe Pettersen, Ane Elene Johansen, Frank Ludvigsen, Anemarte Bjørnseth, Geir Backe Altern, Nicolas Woche, Geir Tore Holm, Hanna Horsberg Hansen.