3 oppslag


Fra publikasjon utgitt i forbindelse med ustillingen Omveg Hjem på Kurant, 2011.


Andre bidragsytere: Margrethe Pettersen, Ane Elene Johansen, Frank Ludvigsen, Anemarte Bjørnseth, Geir Backe Altern, Nicolas Woche, Geir Tore Holm, Hanna Horsberg Hansen.


//


3 spreads

From a publication launched at the exhibition Omveg Hjem/Detour Back Home at Kurant, 2011.

Other contributors: Margrethe Pettersen, Ane Elene Johansen, Frank Ludvigsen, Anemarte Bjørnseth, Geir Backe Altern, Nicolas Woche, Geir Tore Holm, Hanna Horsberg Hansen.