Foto: Liisa Koivulehto

FLAGG FOR STAKKEVOLLAN, 2019


Stedsspesifikt prosjekt i bydelen Stakkevollan i Tromsø.

Flagg laget i fellesskap med lokale beboere gjennom en workshop under utstillingen Konstruksjon av en ny kropp (kuratert av Kurant Visningsrom).FLAG FOR STAKKEVOLLAN, 2019


Site specific project in Stakkevollan area in Tromsø. A flag made through collaboration with local residents in a workshop during the exhitbition Construction of a New Body (curated by Kurant Visningsrom).


Foto: Liisa Koivulehto
Foto: Liisa Koivulehto
Foto: Liisa Koivulehto