Vi bygger og utvikler fremtidens samfunn

tekstil (presenning, tau, segl, handlenett, veiduk, gummibåt etc)

5 moduler á 1,2 x 2,4 m

2014 - 2016


We construct and develop a society of the future

textile (tarp, rope, sail, shoppingbags, rubber boat etc)

5 modules á 1,2 x 2,4 m

2014 - 2016

Dokumentasjon av modulene montert enkeltvis (med detaljer):


documentation of pieces shown separately: