Vi bygger og utvikler fremtidens samfunn

fotoserie fra Oslo og Cusco/Lima, Peru

14 bilder montert på aluminium

20 x 30 cm

2016

We construct and develop a society of the future

photo series from Oslo, Norway and Cusco/Lima, Peru

14 images mounted on aluminium

20 x 30 cm

2016