Hva har vi fått? Hva har vi mistet? Hva har pengene gjort med oss? Hva har skjedd bak gardinen, på kontoret? Hvor ble dugnadsånden av? Hva er egentlig gjennomsnittstemperaturen i det store rommet? Og hvorfor er alltid lageret rotete? Hvor mange ganger har doen gått tett? Er Kurant fremdeles kurant?

- invitasjon til å bidra ved utstillingen Kurant 4 1/2


///


Made for an exhibition celebrating the 4 1/2 anniversary for Kurant, an art space I co-founded in 2009.

Hustavle                                                  silke, håndsydde paljetter og perler, furugrein, steiner      

ca 1,7 x 1,7 m                                            2013                                                                                                              Oppsummering                                            tekst                                                      2013


                                       Domestic Decalogue

      silk, hand sewn pearls and sequins, rocks, pine branch

                                           apx 1,7 x 1,7 m

                                                     2013                                                                                                             Summary

                                                text piece

                                                     2013