white collar / blue collar (shirt work as quilt)                                                              foto: Josh Lake

håndquiltet applikasjonsarbeid av brukte skjorter

ca 240 x 210 cm
2019-20


white collar / blue collar (shirt work as shirt)

skjorte sydd av brukte skjorter

2019-20


Skjorter fra Kaarina Kaikkonens installasjon We are still the same, vist på Langkaia i Oslo i 2018/19. Verket besto av mer enn 1200 skjorter, samlet inn og montert hengende på et enormt fiskehjell på SALT.


Etter visningsperioden initierte kurator Hege Pålsrud sammen med Line Solberg Dolmen og Norske Tekstilkunstnere en serie eventer der tekstilkunstnere og andre interesserte ble invitert til å bruke skjortene i nye prosjekter.


Mange av plaggene var slitt og falmet, etter å ha vært eksponert for sol, veistøv og nedbør i over et år. Vi reverserte blant annet søm-prosessen under "sprettecafeér" på SALT, der skjortedelene ble tatt fra hverandre og sortert i kategorier som mansjetter, ruter, stolper, merkelapper og så videre. 


Skjortenes videre liv blir dokumentert, og etterhvert formidlet gjennom en nettside og en bok.