prospects

PROSPECTS

21 gjerdeduker, funnet, printet og applikert PVC

180 x 340 cm

2018-2019


Stedsspesifikt arbeid til utstillingen Truth is Flexible ved Akershus Kunstsenter.

Arbeidet er montert på tomta der det nye kunstsenteret skal oppføres.

Samarbeid med 4. trinn på Volla skole, workshop med tema Fremtidens Kunstsenter.